Babydans kl.11.00 BAREDANS.festivalen

Arrangementsinformasjon
BABYDANS under BAREDANS.festivalen 2019

Tid: Fredag 13.september kl.11.00. Varer ca. 30 min.
Sted: Litteratursalen, Stormen bibliotek
GRATIS, men krever billettreservasjon.
Begrenset antall plasser!

TUR kafe i Stormen bibliotek tilbyr 15% rabatt 13.september mot framvisning av billett.


Babydans er et tilbud til foreldre med små barn mellom 3-12 mnd, primært rettet mot foreldre i fødsels-permisjon.

I babydans er det foreldrene som danser med sine babyer i samspill med andre. Gjennom dans, fysisk lek og taktile objekter kombinert med musikk, stimuleres sansene og kommunikasjonen mellom den voksne og barnet. Dette blir til en koselig og aktiv stund som alle foreldre og barn kan ha glede av.

Babydans gir foreldrene ideer til hvordan de kan utforske bevegelse, samspill og lek med barna, samtidig som vi utvikler den fysiske styrken til både den voksne og barnet.

Tilbudet passer best for babyer som ennå ikke kan gå.
Det kreves ingen erfaring, men ha gjerne på deg behagelige klær som du kan bevege deg i.

Støttet av Norsk Kulturråd, Nordland Fylkeskommune, Bodø Kommune.

English:
Time: 13th of September at 11.00, 12.00 and 13.00, lasts 30 min.
Where: Litteratursalen Stormen bibliotek/Library
Free, but requires a ticket.

Your personal ticket provides you 15% discount at TUR cafe in Stormen Library at 13th of September.


Babydans is an activity for parents with young babies between 3-12 months, primarily aimed at parents in maternity leave.

In Babydans, the parents dance with their babies in interaction with others. The activity is therefore best suited for babies who cannot yet walk. Through dance, physical play and tactile objects combined with music, the senses and communication between the adult
and the child are stimulated. This becomes a cozy and active moment that all parents and babies can enjoy.

Babydans gives parents ideas on how to explore movement, interaction and play with the babies while developing the physical strength of both the parent and the child.
Requires no experience.


For BAREDANS.festival, supported by:
Arts Council Norway, Nordland county council, Bodø city council