"Thomas F's siste nedtegnelser til allmenheten" - Kjell Askildsen

Arrangementsinformasjon

"Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" - Mette Edvardsen

- et bibliotek av levende bøker

14. - 16.oktober kan du reservere deg boken "Thomas F's siste nedtegnelser til allmenheten" - Kjell Askildsen

GRATIS, en til en-opplevelse

Varighet ca. 30 min

Rullestolvennlig


BAREDANS presenterer "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" i samarbeid med Det Vilde Ord og Stormen bibliotek.

I ”Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” lærer en gruppe utøvere seg en bok utenat. Sammen danner de en samling bestående av levende bøker. Bøkene tilbringer sin tid i et bibliotek, går omkring, snakker sammen, leser i (papir)bøker fra hyllene, klare til å bli konsultert av en besøkende. Bibliotekets besøkende velger en bok de vil lese, og boken tar leseren sin med til en plass eller et sted i biblioteket, i kafeen, eller en spasertur ute, mens de resiterer sitt innhold (eller mulige tolkninger).


Ideen til dette ’biblioteket av levende bøker’ kommer fra romanen Fahrenheit 451 av Ray Bradbury (1953). Det er en framtidsvisjon over et samfunn der bøker er forbudte fordi de ansees som farlige, et samfunn hvor lykke skal oppnås i fravær av kunnskap og kritisk tenkning. Tallet 451 viser til temperaturen når papir begynner å brenne. Ettersom bøker er forbudte i dette samfunnet, oppstår en undergrunnsbevegelse av mennesker som lærer seg bøker utenat for å kunne bevare disse for fremtiden.


Bøker blir lest for å huske og skrevet for å glemme. Å lære en bok utenat eller mer poetisk, ’to learn a book by heart’, er samtidig en gjenskriving av den boken. I prosessen av å lære utenat vil leseren for et øyeblikk tre inn i rollen som forfatteren, eller rettere sagt han/ hun blir boken. Kanskje står evnen til å lære en hel bok utenat i forhold til hvilken bok du velger, tiden du investerer og kanskje dine ferdigheter? Men uansett hvor mye eller vel du lærer noe utenat så må du allikevel fortsette å praktisere ellers vil du glemme det igjen. Når du er ved slutten av boken har du kanskje allerede glemt begynnelsen? Det å lære en bok utenat er en kontinuerlig aktivitet, det finnes ikke noe endelig resultat å oppnå. Praksisen å lære utenat er en kontinuerlig prosess av å huske og å glemme.


ENGLISH:

For Time has fallen asleep in the afternoon sunshine a group of people/ performers memorize a book of their choice. Together they form a library collection consisting of living books. The books are passing their time in a library, walking around, talking together, reading in paper-books from the shelves, ready to be consulted by a visitor. The visitors of the library choose a book they would like to read, and the book brings its reader to a place in the library or for a walk outside, while reciting its content (and possibly valid interpretations).


The idea for this library of living books comes from Ray Bradburys novel Fahrenheit 451, a future vision of a society where books are forbidden because they are considered dangerous, and that happiness must be obtained through an absence of knowledge and individual thought. The number 451 refers to the temperature at which book paper starts to burn. As books are forbidden in this society an underground

community of people learn books by heart in order to preserve them for the future.


Books are read to remember and written to forget. To memorize a book, or more poetically "to learn a book by heart" is in a way a rewriting of that book. In the process of memorizing, the reader for a

moment steps into the place of the writer, or rather he/ she is becoming the book. Maybe the ability to learn a whole book by heart is relative to what book you choose, the time you invest, and perhaps your skills. But, however much or well you learn something by heart you have to keep practicing it otherwise

you will forget it again. Perhaps by the time you reach the end you will have forgotten the beginning. Learning a book by heart is an ongoing activity and doing. There is nothing final or material to achieve, the practice of learning a book by heart is a continuous process of remembering and forgetting.


- - -

Konsept: Mette Edvardsen

Medvirkende: Marit Ødegaard, Ulf Nilseng, Martin Slaatto, Mette Edvardsen

Produksjon: Mette Edvardsen/ Athome

Co-produksjon: Dubbelspel - STUK Kunstencentrum & 30CC (Leuven), Dance Umbrella (London), Kunstenfestivaldesarts (Brussel), NEXT Arts Festival (Valenciennes, Lille, Kortrijk, Villeneuve Ascq), Wiener Festwochen (Wien), Oslobiennalen Første Utgave 2019 - 2021 (Oslo), Museo Reina Sofia

(Madrid), Dansehallerne (København), 34th São Paulo Biennale (São Paulo)

støttet av: Norsk Kulturråd

takk til: Bibliothèque royale de Belgique/Koninklijke Bibliotheek van België

Tittel: "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" er en setning fra boken Fahrenheit 451 av Ray

Bradbury (1953).


BAREDANS er støttet av: Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Sparebanken Nord-Norge - Samfunnsløftet. 

litteratur
dans
forestilling
bodø
baredans
stormen
bibliotek