Unwritten conversations | Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/fieldworks 14.september kl.19.30

Arrangementsinformasjon
Lørdag 14.september kl.19.30
Sted: Atelier Noua
Pris: Ordinær: 165,- (påfølgende minikonsert inkludert i prisen)*
Student/honnør med gyldig bevis: 135,- (påfølgende minikonsert inkludert i prisen)*

18 års aldersgrense pga. alkoholservering


*N.B: Forestillingen etterfølges av en nydelig minikonsert med musiker Thea Ellingsen Grant, inkludert i billettprisen. Konserten starter ca. kl.21.00.Thea Ellingsen Grant er forøvrig også utøver i forestillingen "Det vi ikke ser" av Panta Rei Danseteater som spiller samme festivalhelg.///Your ticket for "Unwritten conversations" includes a small concert with musician Thea Ellingsen Grant, at Atelier Noua, aprox. start is around 21.00.


unwritten conversation – Bodø 2019 er den siste iterasjonen i en serie presentasjoner som dokumenterer (intermittente øyeblikk) en pågående utveksling mellom koreografene Heine Avdal, Yukiko Shinozaki og dramaturg Sara Jansen. Den utforsker, fra ulike perspektiver, spenningene og kryssene mellom (koreografiske og skriftlige handlinger), og eksperimenterer med ulike måter å revidere, gjenbruke og reflektere over arkivet og kunnskapen produsert av/gjennom koreografisk praksis (over i løpet av, nå, mange år). Tidligere iterasjoner inkluderer en forelesning av Jansen som en del av en serie portretter lagd av Avdal &
Shinozakis faste samarbeidspartnere under en retrospektiv av/på arbeidene deres ved Pact Zollverein (Essen, Tyskland, 2018), en konferanse presentasjon av Jansen annotert live med performative inngrep av Avdal og Shinozaki (PSi Daegu, Sør-Korea, 2018), et essay publisert i utøvende kunstjournal Etcetera i Belgia (2019), et hefte (med et annotert intervju) utgitt av MDT Stockholm (2019) og en steds-spesifikk konferanse foredrag forestillings vandring på
PSi Calgary (2019). 

unwritten conversation – Bodø 2019, tar sikte på å rekonfigurere det konvensjonelle formatet til en konferanse forelesning ved å sette teksten i bevegelse, presentere den på en legemliggjort måte, og ved å invitere lytterne/deltakerne til å bevege seg i linje langs (med
teksten/utøverne).

ET GAP KAN VÆRE EN BEVEGELSE
ET GAP KAN VÆRE EN TANKE
EN GEST KAN HA MANGE BETYDNINGER
DETTE PUNKTET OG DET PUNKTET.
FRA DETTE PUNKT TIL DET PUNKTET.
EN PRIKK. EN PIL. ET ARGUMENT. EN TEORI

Av og med: Heine Avdal, Sara Jansen, Yukiko Shinozaki
Dramaturgi og tekst: Sara Jansen
Koreografi: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Administrasjon: Bob Van Langendonck
Produksjon: Heine Avdal og fieldworks
Støttet av: Norsk kulturråd, Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie, apap - performing Europe 2020 med støtte fra EU-programmet Kreativt Europa

For BAREDANS.festivalen støttet av:
Norsk Kulturråd, Nordland Fylkeskommune, Bodø Kommune.


English:

unwritten conversation – Bodø 2019 is the latest iteration in a series of presentations documenting (intermittent moments in) an ongoing exchange between choreographers Heine Avdal, Yukiko Shinozaki and dramaturge Sara Jansen. It explores, from different
perspectives, the tensions and intersections between (the acts/practices of) choreography and writing, and experiments with different ways to revisit, re-use, and reflect on the archive and knowledge produced by/ through choreographic practice (over the course of, by now, many years). Previous iterations include a lecture by Jansen as part of a series of portraits made by Avdal & Shinozaki’s regular collaborators during a retrospective of/on
their body of works at Pact Zollverein (Essen, Germany, 2018), a conference presentation by Jansen annotated live with performative interventions by Avdal and Shinozaki (PSi Daegu, South Korea, 2018), an essay published in the performing arts journal Etcetera in Belgium (2019), a booklet (containing an annotated interview) published by MDT Stockholm (2019) and a location-specific conference lecture performance walk at Psi Calgary (2019).

unwritten conversation – Bodø 2019, aims to refigure the conventional format of the conference lecture by setting the text in motion, by presenting it in a dis/embodied way, and by inviting the listeners/ attendees to move along (with the text/performers).

A GAP CAN BE A MOVEMENT.
A GAP CAN BE A THOUGHT.
A GESTURE CAN MEAN MANY THINGS.
THIS POINT AND THAT POINT.
FROM THIS POINT TO THAT POINT.
A DOT. AN ARROW. AN ARGUMENT. A THEORY.

By and with: Heine Avdal, Sara Jansen, Yukiko Shinozaki
Dramaturgy and text: Sara Jansen
Choreography: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Administration: Bob Van Langendonck
Production: Heine Avdal and fieldworks
Supported by: Norsk kulturråd, Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie, apap - performing Europe 2020 with support from EU-program creative Europa.


For BAREDANS.festival, supported by:
Arts Council Norway, Nordland county council, Bodø city council

dans
performance
scenekunst
sitespecific